Social Engineering: Udgør dine medarbejdere en trussel?

Social engineering : hvor sikkerhedsbeviste er dine medarbejdere

Det er i dag generelt erkendt, at et af de svageste led, når der tales it-sikkerhed, er virksomhedens egne medarbejdere. Villigheden hos mange mennesker til at tage andres ord for gode varer, gør dem sårbare over for social engineering-angreb. Social engineering bruges som betegnelse for angreb, hvor it-kriminelle forsøger at lure/intimidere/manipulere fortrolige informationer ud af medarbejdere i virksomheder, typisk med det formål at opnå adgang til virksomhedens it-systemer og herigennem til de data/informationer som er det endelige mål for angriberne.

Dine udfordringer omkring social engineering kan være:

  • I hvilket omfang er dine medarbejdere gearet til at modstå social engineering angreb?
  • På hvilke områder er der behov for at justere/opdatere sikkerhedspolitiken og procedurer?
  • I hvilket omfang er der behov for at gennemføre "awareness"-kampagner over for medarbejderne?
  • ...og er der særlige områder, der skal sættes ind på?
  • I tilfælde af, at du netop har gennemført en awareness kampagne: I hvilket omfang er bevidstheden omkring it-sikkerhed og social engineeringblandt medarbejderne højnet?

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at sikre din virksomhed mod social engineering her.

Har du brug for assistance til at tackle dine udfordringer, er du velkommen til at kontakte os på telefon +45 7020 7525

Address

FortConsult A/S
Svanevej 12
2400 Copenhagen NV
Denmark

Phone: +45 7020 7525
Email. info@fortconsult.net

PCI Certificates

Part of NCC Group